Wsparcie projektu    header logo

  • candle_1
  • candle_2
  • candle_3
  • candle_4

ŚREDNIA WIEKU wg danych z cmentarza komunalnego

65,9 lat
przy 2109 zgonach
69 lat
przy 1169 zgonach

ŚREDNIA WIEKU wg danych z klepsydr

70,5 lat
75,4 lat

Karta zgonu

Karta zgonu jest dokumentem wystawianym przez lekarza, stwierdzającego zgon. Na podstawie tego dokumentu otrzymamy w Urzędzie Stanu Cywilnego akt zgonu, który będzie konieczny do przeprowadzenia pochówku. Kartę zgonu wydaje się w dwóch egzemplarzach:

jako egzemplarz A

służący do celów statystycznych

oraz

egzemplarz B,

służący do celów pochowania zwłok.

Podanie przyczyny zgonu nie jest niezbędne do wystawienia karty zgonu. Gdy nie można ustalić przyczyny zgonu lub, gdy nie ma podejrzenia zabójstwa lub samobójstwa, w karcie zgonu, w miejscu przeznaczonym na wpisanie przyczyny zgonu, wpisuje się adnotację "przyczyna zgonu nieustalona".

ZAREJSTROWANO

2858
klepsydry

WYSZUKIWARKA

 PROSZĘ O WSPARCIE FINANSOWE SERWISU

header logo

 Kilka informacji dot. prowadzenia strony:
Czas życia strony Łącznie Czas pracy     Koszty poniesione
Od
Do
dni
1h/dzień
   
miesięczne
roczne
razem
12.09.2012 18.12.2021 3 336 3336          466,67 zł      5 600,00 zł    51 893,33 zł
                 
Czas życia strony   Pokonany Dystans   Przebyta odległość (km)
lat
dziennie (km)
miesięczne
roczne
razem
9,3   4,6   138,00 1 656,00 15 345,60
Bez Państwa pomocy serwis przestanie działać

x

© 2009-2022 by GPIUTMD