Wsparcie projektu    header logo

Wzory Kondolencji - podziękowań

***

Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca i życzliwości oraz uczestniczyli we mszy św. i ceremonii pogrzebowej śp. ...... Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom, Znajomym, Delegacjom, za okazaną pomoc, współczucie, wieńce i kwiaty serdeczne "Bóg zapłać"składają Rodzice oraz Siostra

***

Chcielibyśmy przesłać najszczersze wyrazy współczucia z powodu śmierci Pana Jana,

***

Ta nieszczęsna wiadomość dogłębnie wstrząsnęła nami wszystkimi. Pana Jana dobrze znaliśmy od kilkunastu lat i zawsze uważaliśmy go za bardzo miłego i wyrozumiałego człowieka o wielkim sercu.

***

Życzymy Pani wiele sił i zdrowia. Będziemy z Panią myślą, a jeśli będzie Pani czegoś potrzebować proszę bez wahania dać nam znać.

Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą
Serdeczne podziękowania Przyjaciołom, Znajomym i Wszystkim, którzy złożyli wieńce i kwiaty oraz uczestniczyli w ostatniej drodze ...
składa Żona i Synowie

***

Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych
Serdeczne podziękowania Wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze ....
składają Żona i Synowie

***

Wszystkim, Przyjaciołom, Współpracownikom, Sąsiadom, Znajomym, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze mojej najukochańszej Żony ... serdeczne podziękowania
składa Mąż z rodziną

***

"Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze, bo zostawili ślady w naszych sercach"
Serdeczne podziękowania Rodzinie, Przyjaciołom, Kolegom z pracy, Sąsiadom oraz wszystkim tym, którzy łącząc się z nami w bólu, uczestniczyli w uroczystości pogrzebowej naszego ukochanego Męża, Ojca i Syna śp. .....
składają pogrążeni w bezgranicznym smutku Żona, Synowie, Rodzice

***

Podziękowanie
Osobom, które wezwały Pogotowie Ratunkowe, by ratować życie mojej Mamy, Zespołowi Karetki, który udzielił pomocy i natychmiast skontaktował się ze mną.
Wszystkim, którzy wsparli nas słowami otuchy i serdeczną myślą, nadesłali kondolencje oraz uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych i pożegnali moją Ukochaną Mamę .... pragnę wyrazić serdeczne podziękowanie, wdzięczność i szacunek
córka z najbliższą rodziną

***

Podziękowanie
Lekarzom i Pielęgniarkom z Kliniki .... w ... - którzy z wielkim zaangażowaniem i serdecznością podejmowali wysiłki dla ratowania życia ś.p. .... składamy z głębi serca podziękowanie
Rodzina

***

"Nie czas jest nam dany, ale chwila. Naszym zadaniem jest uczynić z tej chwili czas" Georges Poulet
Wszystkim tym, którzy byli z nami w najtrudniejszych chwilach i podzielają nasz smutek po odejściu ukochanego Męża, Ojca, Dziadka i Pradziadka ... oraz tak licznie przybyli i uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych serdeczne podziękowania
składa Rodzina

***

Wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze ... serdeczne podziękowania składa
Żona i córka z rodziną
Pamięć zawsze zostaje

***

Podziękowanie
Wszystkim, którzy uczestniczyli w ceremonii pogrzebowej i odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku śp. ... składa
Mąż z córkami

***

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy tak licznie przybyli, aby uczestniczyć w pożegnaniu śp. ....
Żona z dziećmi

***

Wszystkim,
którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca, duchowego wsparcia, współczucia i życzliwości, wzięli liczny udział w uroczystości pogrzebowej ..., a w szczególności PP. Kowalskim, Nowakom, lekarzom i personelowi Szpitala im. ..... w ...., proboszczowi .... oraz Rodzinie, Przyjaciołom, Delegacjom, Sąsiadom za obecność, słowa wsparcia, modlitwę, pamięć, liczne intencje mszalne, złożone wieńce i kwiaty oraz Zakładowi Pogrzebowemu ... za okazaną pomoc i serce.
Serdeczne podziękowania składają Mąż z synem i rodziną

***

Wszystkim,
którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca i życzliwości oraz uczestniczyli we Mszy św. i ceremonii pogrzebowej Ś.P. ... Rodzinie, Księżom z parafii ...., Dyrekcjom LO im. .... i Gimnazjum nr ... w ..., Nauczycielom, Przyjaciołom, Sąsiadom, Znajomym za okazaną pamięć, wyrazy współczucia, złożone wieńce i kwiaty.
Serdeczne podziękowania składa Mąż z Rodziną

***

Podziękowanie
Wszystkim, którzy w tak bolesnej dla nas chwili dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca i życzliwości, uczestniczyli we mszy św., pogrzebie i odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku śp. ..... serdeczne podziękowanie.
Ks. biskupowi ..., diecezji ..., ks. proboszczowi ... parafii pw. św. ... w ..., posługującym Siostrom zakonnym ... oraz pozostałym kapłanom licznie zgromadzonym, biorącym udział w koncelebrzeMszy św., Rodzinie, Znajomym, Przyjaciołom, Sąsiadom, Delegacjom z ...., i ..., za modlitwę, intencje mszalne, złożone wieńce i kwiaty oraz Zakładowi Pogrzebowemu .... za profesjonalną obsługę
serdeczne "Bóg zapłać" składa Rodzina

***

Serdecznie dziękuję Wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej ziemskiej drodze mojego Męża ..., uczcili Jego pamięć oraz służyli wsparciem i pomocą rodzinie w tym trudnym czasie
Żona

***

Jest mi niewymownie przykro, że ... odszedł od nas w tak młodym wieku. Przekazuję wyrazy współczucia dla...

***

Gdyby tak można było cofnąć czas. Gdyby tak można było rozmawiać z tobą. Gdybyśmy zrozumieli Cię. Być może Twoje serce pokonało by tę ciężką próbę. Pozostaje nam tylko zapewnić Cię, że będziesz w naszych sercach na zawsze.

***

Z przykrością dowiedziałem się o śmierci Pańskiego ..... . Był on nie tylko najbliższą Panu osobą, lecz również bardzo lubianym w naszym gronie kolegą. Nie możemy wprost uwierzyć, że nie ma Go już wśród nas.
Jego śmierć spowodowała pustkę w sercach wszystkich, którzy go znali.
Proszę przyjąć szczere kondolencje.

***

Szanowi i Drodzy Państwo! Wobec ciosu, który spadł na Państwa Rodzinę, niełatwo znaleźć słowa pociechy. Można jedynie życzyć sił do zniesienia tego bólu, który tylko czas może złagodzić. Prosimy przyjąć od nas wyrazy najszczerszego współczucia.

***

Daj, Panie, jego duszy wieczny odpoczynek, a światłość Twoja niech odbija się w jego oczach. Kto Cię poznał, kochał. Kto Cię kochał, opłakuje.

***

Śmierć to stacja, na której przesiadamy się do następnego pociągu. Zmienia się wygląd wagonu, ale podróż trwa nadal.

Kazimierz Matan

***

Nie ma takich słów, które oddałyby żal jaki czujemy po stracie bliskich i takich, które mogłaby nas w takiej chwili pocieszyć, dlatego jedynie napiszę, iż łączę się w tym ogromnym smutku razem z Tobą, oraz wiarą iż zamknęły się za nim/nią bramy na ziemi, by mogły otworzyć się przed nią/nim bramy niebios, gdzie nie istnieje pośpiech, ból ani smutek...

***

Wszystko na tej drodze było przecież wspólne nasza przyjaźń i wspomnienia. Żegnamy z wielkim żalem naszego drogiego Przyjaciela ... i ślemy słowa współczucia dla całej Jego Rodziny. Pozostaniesz w naszych myślach i sercach.

***

WYSZUKIWARKA

 

 

 DOBROWOLNE WSPARCIE FINANSOWE SERWISU

 

header logo

 

x