Wsparcie projektu    header logo

ŚREDNIA WIEKU wg danych z klepsydr

70,5 lat
75,4 lat

Działania, jakie należy podjąć w przypadku śmierci bliskiej osoby

      Należy wezwać lekarza (bezpłatny numer 999 lub 112 z telefonu komórkowego) w celu stwierdzenia zgonu. Można też zadzwonić bezpośrednio do zakładu pogrzebowego, który powiadomi uprawnionego lekarza o zaistniałej sytuacji i przybędzie na wskazane miejsce. Lekarz wypisuje tzw. kartę zgonu, która jest później potrzebna do wystawienia aktu zgonu u Urzędzie Stanu Cywilnego. Następnie ciało transportowane jest do kostnicy miejskiej.

Kolejny krok to wybór zakładu pogrzebowego, do którego należy się udać ze wszelkimi niezbędnymi dokumentami tj.:

  • dowodem osobistym osoby zmarłej

  • dowodem osobistym współmałżonka osoby zmarłej

  • zaświadczeniem z zakładu pracy lub (jeżeli zmarły był emerytem lub rencistą) ostatnim odcinkiem emerytury lub renty

      Zakład pogrzebowy pomoże nam przejść przez procedurę formalno-prawną związaną z pochówkiem, wliczając w to zwrot zasiłku pogrzebowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na miejscu ustalamy termin pogrzebu, termin kremacji, wybieramy cmentarz i miejsce pochówku oraz obrządek religijny, w jakim ma zostać zorganizowana uroczystość. Oczywiście istnieje też możliwość organizowania pogrzebów świeckich łącznie z odpowiednimi akcesoriami funeralnymi. Wszelkie informacje, o szerokości oferowanych usług przez zakład uzyskacie Państwo na naszej stronie internetowej lub kontaktując się bezpośrednio z daną firmą.

WYSZUKIWARKA